ติดต่อเต็นท์

แววงามยนต์

403/9 ถนนพหลโยธิน ตำบลแม่ต๋ำ

อ.เมือง จ.พะเยา

081-8855712 , 081-7838332